Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

I. Informacje ogólne

Nasza firma Royal Group Sp. z o.o. ma pełną świadomość faktu, iż Państwa prywatności jest bardzo istotnym elementem. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby wykorzystanie danych Państwa dotyczących, w tym w szczególności Państwa danych osobowych, odbywało się zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie uzasadnionym dla świadczenia usług na Państwa rzecz, a także rozwoju oraz udoskonalania naszej oferty.

Royal Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 2 / 95 KRS 0000460824, NIP 9512366654 prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim. W każdym czasie możecie Państwo skontaktować się z nami w naszej siedzibie przy ul. Korkowej 47 (04-502) Warszawa, korespondencyjnie, bądź pocztą elektroniczną na adres catering@royal-catering.pl lub telefoniczny: +48 22 225 27 97Równocześnie informujemy Państwa, iż jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami (dalej Ustawa), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

Poniższa informacja ma na celu przedstawienie Państwu, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, które trafiają do nas w momencie, gdy korzystają Państwo z naszej strony www.e-royalcatering.pl, zwanej również Stroną. Celem tego dokumentu jest poinformowanie Państwa, w jaki sposób oraz w jakim zakresie mogą kontrolować Państwo przetwarzanie danych przez nas lub skontaktować się z nami w razie pytań.

II. Zbierane dane

 1. Mogą Państwo przeglądać Stronę bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej [Dane zbierane automatycznie].
 2. Podczas korzystania przez Państwa ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące sprzętu, z którego osiągnięty jest dostęp do Strony, co pośrednio stanowi oraz obejmuje Państwa dane osobowe. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system LocalStorage.
 3. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 2, to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje, co umożliwia m.in.:
  a) podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług,
  b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów,
  c) tworzenie statystyk oglądalności,
  d) ustalenie Państwa preferencji oraz dostosowywanie oferty do Państwa potrzeb.
 4. Wskazujemy, iż pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 5. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Aby tego dokonać powinni Państwa wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Jeśli chcą Państwo usunąć dotychczasowe pliki cookies należy wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie.
 1. W przypadku gdy korzystają Państwo z naszego sklepu internetowego, dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa swoich danych osobowych. Każdorazowo dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.
 2. W przypadku, gdy zamierzają Państwo skorzystać z naszej oferty, nabyć oferowane towary lub usługi, zbierać będziemy następujące dane: imiona i nazwisko, jeśli będą Państwo potrzebowali faktury VAT – numer identyfikacji podatkowej NIP, adres nabywcy do faktury, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy (w przypadku wybrania opcji zamówienia z dostawą), dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.

III. Wykorzystanie danych

Państwa dane wykorzystujemy do:
a) sprzedaży oraz świadczenia usług, w tym zapewnienia należytej Państwa obsługi,
b) realizacji Państwa zamówienia, zawarcia oraz realizacji umowy,
c) przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań,
d) w ramach procesów płatności,
e) dostosowania, zmian, modyfikacji Strony;
f) prowadzenia działań marketingowych, reklamowych lub promocyjnych.

 1. Przetwarzanie niektórych Państwa danych jest również niezbędne dla wywiązania się przez nas z obowiązków nakładanych przez obowiązujące prawo, dla przykładu obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości itp
 2. Państwa dane możemy również przetwarzać w innych prawnie uzasadnionych celach, w szczególności dla monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie (opisane pliki cookies), określanie Państwa zainteresowań i potrzeb (również pliki cookies), dochodzenia naszych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, monitorowania oraz powstrzymywania ewentualnych oszustw lub nadużyć.
 3. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne – zawarcie i wykonanie umowy, Państwa zgoda, realizacja prawnie usprawiedliwionych potrzeb lub spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Państwa dane staramy się przetwarzać najkrócej, jak to możliwe, w przypadku gdy przetwarzamy je w ramach zawartej umowy będzie to trwało w okresie jej obowiązywania oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań z nią związanych, jeśli na przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, dane będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania, jeśli dane przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu, przetwarzać je będziemy do czasu gdy ten interes trwa, gdy zaś przetwarzanie przez nas danych wynika z nałożonego przez prawo obowiązku, przetwarzać będziemy tak długo, jak wynika to z przepisów.
 5. Państwa dane przekazujemy innym podmiotom, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych, w przypadku skorzystania z możliwości nabycia usług przez stronę internetową lub zawarcia z nami umowy, może być powierzone podmiotom, które świadczą usługi powiązane z naszą ofertą, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi dane we własnym imieniu, co obejmuje głównie obsługę płatności (banki, instytucje płatnicze).
 6. Udzieloną przez Państwa zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać, w tym również swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisam

  IV. Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie:
1. sprostowania (poprawienie danych);
2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
3. ograniczenia przetwarzania danych;
4. dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
5. przenoszenia danych do innego administratora;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem catering@royal-catering.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Rzeczypospolitej 2/95, 02-972 Warszawa.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek Państwa praw wynikających z przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Kontakt

Royal Group sp. z o.o.
ul Korkowa 47
04-502 Warszawa
tel. +48 22 225 27 97

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu